Meteen naar de inhoud
Home » Algemene voorwaarde.

Algemene voorwaarde.

Voorwaarden.

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de ondernemer en op alle tot stand gekomen overeenkomsten op afstand tussen ondernemer en consument.
Met het plaatsen van uw bestelling geeft u aan dat u akkoord gaat met de leverings-, garantie- en betalingsvoorwaarden van WSQL.
WSQL behoudt zich het recht voor de leverings-, garantie- en betalingsvoorwaarden te wijzigen. Voor een afgesloten koopovereenkomst gelden de voorwaarden zoals deze golden op de dag van de op de factuur vermelde datum.

Uitvoering overeenkomst.

Op de website wordt voor het sluiten van de overeenkomst duidelijk omschreven op welke wijze en binnen welke termijn de levering plaats zal vinden. Wanneer goederen niet tijdig leverbaar zijn, dan word u hiervan op de hoogte gesteld. In dat geval kunt u akkoord gaan met de nieuwe leverdatum of het aangeboden alternatief, of u kunt de overeenkomst kosteloos ontbinden.

Prijzen.

Alle genoemde prijzen zijn inclusief btw. Wij zijn niet verantwoordelijk voor (kleur)afwijkingen ten gevolge van uw beeldschermkwaliteit of onwetendheid. De prijzen zijn inclusief verzendkosten tenzij dit anders wordt aangegeven. Indien er verzendkosten worden gerekend, zal dit duidelijk voor het sluiten van de overeenkomst worden vermeld.

Herroepingsrecht.

U heeft het recht om binnen 30 dagen (zonder opgave) beroep te maken op herroeping van de overeenkomst. De herroepingstermijn verloopt 30 dagen na de dag waarop u, of een door u aangewezen derde het goed in bezit krijgt.

Uitvoering herroepingsrecht.

Wanneer u het herroepingsrecht uit wil oefenen, moet u een overduidelijke verklaring sturen per (post of per e-mail) waarin u ons op de hoogte stelt van uw beslissing de overeenkomst te herroepen.

Klachten.

Wanneer u klachten ervaart die tot stand zijn gekomen door onze communicatie, service of producten stuur dan een mail naar: info@wsql.nl of bel ons op +31 20 308 60 53